درباره من :: خیمه نشین

خیمه نشین

دست نوشته های یک خیمه نشین | یادداشت های شخصی امین روستایی

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
دست نوشته های یک خیمه نشین
موضوعات نوشته ها
آخرین نوشته ها
آخرین نظرات
من: امین روستایی
متولد فسا
دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان
سوابق:
وبلاگ خیمه نشین
وبلاگ کامپایلر
مدیر سایت خبری بچه های مسجد
مدیر مسئول نشریه خیمه
دبیر کانون کفا
نماینده دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه سیستان و بلوچستان